Tuesday, 21 February 2012

Amaran dari Quran dan Hadis Sahih mengenai riba

 Firman Allah S.W.T. yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman , bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah , bahawa Allah dan RasulNya akan memerangimu . Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”
Qs Al-Baqarah : 278-279
"Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat RIBA.
Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”
-H.Riwayat Muslim no. 1584
 

No comments:

Post a Comment